top of page

YHSINO 800-2p

Funkce

Robustní indikace s jednoduchým ovládáním v dvouosém až   čtyřosém  provedení  s  grafickou obrazovkou. Obsahuje všechny funkce užitečné při použití u obráběcích strojů.

- možnost odměřování 2 - 4 osy 
- volba rozlišení snímače
- volba rozlišení displeje indikace
- nastavení směru čítání
- volba mm / inch
- volba poloměr / průměr
- volba absolutní / relativní stupnice
- výpočet středu na přímce, kružnici 
- nastavení nuly, přednastavení hodnoty 
- vrtání děr na kružnici 
- nastavení kompenzace nástroje 
- filtr vibrací
- možnost zobrazení rychlosti
- kalkulátor 
  uložení dat při vypnutí indikace
- lineární i nelineární korekce chyby snímače
- paměť přednastavení 199 poloh
- vrtání děr v kružnici, oblouku, přímce, rámečku, - kosé přímce, matici 
- polární / kartézské souřadnice 
- obrábění kuželu 
- rozsah měření -99999,000 do 99999,000 mm

YHSINO DRO 4ax-700.jpg
bottom of page